Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kruszu  

 

Krusze 34

05-240 Tłuszcz

woj. mazowieckie

"Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej". Zajęcia realizowane w ramach projektu Szkoła Równych Szans, VI edycja 2016/2017


Głównym celem projektu jest wypracowanie modelu pobudzania kreatywności, samodzielnego myślenia i pracy zespołowej poprzez kształtowanie postaw przedsiębiorczych.

     Bardzo ważny aspekt zajęć stanowi łączenie teorii z praktyką, powiązanie z twórczą działalnością praktyczną uczniów.

     Udział w zajęciach stwarza uczniom warunki rozwoju i doskonalenia swoich umiejętności oraz rozwijania ukrytych zdolności i zaspakajania ciekawości poprzez działania praktyczne, oparte na własnych pomysłach.

    Uczniowie na zajęciach zapoznają się z podstawami ekonomii, przedsiębiorczego myślenia, doskonalą swoje umiejętności matematyczne (m.in. przeliczanie walut, gra planszowa „Potentat Soku”), zapoznają się z samą strukurą „projektu”.

    Jednym z efektów działań będzie zorganizowany turniej sportowy wraz z całą oprawą, pozyskaniem sponsorów, zakupem nagród, zaproszeniem gości.

                                 Tomasz Bogusiewicz

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )