Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kruszu  

 

Krusze 34

05-240 Tłuszcz

woj. mazowieckie

"Zajęcia logopedyczne". Zajęcia realizowane w ramach projektu Szkoła Równych Szans, VI edycja 2016/2017


lightbox lightbox
lightbox lightbox
lightbox lightbox
lightbox lightbox
lightbox

 

Program zajęć logopedycznych

Główny cel terapii logopedycznej

Poprawa wyrazistości wypowiedzi.

 

Cele szczegółowe

 • Wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń.
 • Wzbogacanie słownictwa czynnego.
 • Poprawa sprawności aparatu artykulacyjnego.
 • Usprawnianie słuchu fonematycznego

 

 

Plan Terapii

 

Każde zajęcie będzie podzielone na ogniwo wstępne, ogniwo zasadnicze i ogniwo końcowe. W ogniwie wstępnym przeprowadzę z dziećmi krótką rozmowę oraz proste ćwiczenie dodatkowe, czyli inne ćwiczenia pedagogiczne np. ćwiczenia grafomotoryczne. W ogniwie zasadniczym znajdą się ćwiczenia oddechowe, aparatu artykulacyjnego oraz ćwiczenia artykulacyjne. W ogniwie końcowym podsumuję zajęcie oraz nagrodzę dziecko za pomocą pochwały oraz nalepki czy słodyczy.

 

Zajęcia będą prowadzone różnymi metodami pracy. Między innymi poprzez wykorzystanie logorytmiki np. śpiewanie sylaby [šu] do melodii „Wlazł kotek na płotek”. Na zajęciach będą też zabawy ruchowe np. dzieci rzucają piłkę do siebie i ten kto złapie wymyśla słowo z głoską [ž]. Urozmaiceniem ćwiczeń będą też gry planszowe, memory, karty do Piotrusia- z obrazkami zawierającymi ćwiczoną głoskę, z wykorzystaniem programów komputerowych, opowiadań do ćwiczeń oddechowych i aparatu artykulacyjnego.

 

Program terapii zawiera grupę ćwiczeń wstępnych, właściwych i dodatkowych.

1) Ćwiczenia wstępne- przygotowujące do wywołania głosek

a)      Ćwiczenia usprawniania aparatu artykulacyjnego

Przykładowe ćwiczenia

- Szeroki uśmiech  (usta zamknięte, nie widać zębów) i mały dzióbek.

- Szeroki uśmiech (usta rozchylone, widać zęby) i kółeczko z ust (ryjek świnki).

- Przy szeroko otwartych ustach wysuwanie języka (język długi i cienki).

- Przy szeroko otwartych ustach wysuwanie języka (język szeroki).

- Przy szeroko otwartych ustach unoszenie języka do wałka dziąsłowego.

- Przy szeroko otwartych ustach unoszenie języka do nosa i wysuwanie na brodę.

- Wymawianie głoski [a] staccato  i legato.

- Ruchy okrężne przy zamkniętych ustach.

- Przy szeroko otwartych ustach uderzanie czubkiem języka w wałek dziąsłowy za górnymi zębami. Język nie opada, usta szeroko otwarte.

 

b)     Ćwiczenia oddechowe:

- ćwiczenia oddychania brzuszno- przeponowego

- dmuchanie na karteczkę w kierunku ściany, tak aby kartka była przyklejona do ściany i nie spadła

-dmuchanie na piórka, bańki mydlane

c)     Ćwiczenia słuchowe

            - rozpoznawanie dźwięków otoczenia (zwierząt, przyrody) odtwarzanych z płyty CD.

            - różnicowanie dźwięków ze względu na:

 • iloczas
 • głośność
 • natężenie.

1)      Ćwiczenia właściwe- artykulacyjne:

a) Wywołanie głoski Utrwalenie głoski w izolacji.

 • Utrwalenie głoski w sylabach (nagłos, wygłos, śródgłos).
 • Utrwalenie głoski w wyrazach w sąsiedztwie samogłosek (w nagłosie, wygłosie  i  śródgłosie)-  głoski  dźwięczne  nie  będą  ćwiczone        w wygłosie.
 • Utrwalenie głoski w wyrazach w sąsiedztwie spółgłosek .
 • Utrwalenie głoski w wyrażeniach.
 • Utrwalenie głoski w zdaniach.
 • Utrwalenie głoski w dłuższej wypowiedzi.

Po uzyskaniu głoski w dłuższych wypowiedziach przechodzimy do wywołania następnej głoski.

 

 Ćwiczenia dodatkowe:

 • ćwiczenia słuchu fonematycznego,
 • ćwiczenia grafomotoryczne,
 • ćwiczenia pamięci wzrokowej,
 • ćwiczenie małej motoryki,
 • ćwiczenie dużej motoryki,
 • ćwiczenia wzbogacające słownik bierny i czynny,
 • ćwiczenia analizy i syntezy sylabowej i głoskowej,
 • ćwiczenia percepcji wzrokowej.

 

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )