Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kruszu  

 

Krusze 34

05-240 Tłuszcz

woj. mazowieckie

"Zajęcia przyrodnicze prowadzone metodą eksperymentu". Zajęcia realizowane w ramach projektu Szkoła Równych Szans, VI edycja 2016/2017


 

Zajęcia przyrodnicze prowadzone metodą eksperymentu
lightbox lightbox
lightbox

Zajęcia są realizowane w dwóch grupach: dla 10 uczniów z klas I –III i 10 uczniów klas IV –VI. Są to uczniowie, którzy  mają w sobie pasję odkrywcy, badacza, nurtuje ich wiele pytań i pragną poszukiwać na nie odpowiedzi. Program zajęć obejmuje różnorodne treści z wszystkich nauk przyrodniczych, jak biologia, geografia, fizyka i chemia tak, aby każdy uczeń znalazł coś ciekawego dla siebie.    

           Zajęcia są zorganizowane tak, aby uczniowie mieli jak najwięcej okazji do „odkrywania” zagadnień przyrodniczych.  Uczniowie rozwiązują różnorodne problemy, gdyż ten sposób nauczania wyrabia odpowiednie umiejętności i nawyki oraz dociekliwość, rozwija twórcze i kreatywne myślenie i pamięć, kształtuje przyrodniczą intuicję, zachęca do wytrwałości. W trakcie zajęć są stosowane przede wszystkim metody nauczania wyzwalające aktywność uczniów.

           Jedną z najważniejszych metod podczas zajęć  jest eksperyment. Głównie bowiem dzięki obserwacji i eksperymentowi uczeń zdobywa wiedzę o otaczającym świecie Eksperyment sprzyja gruntownemu poznaniu zjawisk i praw przyrody, wyrabia umiejętność obserwacji, aktywizuje ucznia, sprzyja rozwojowi logicznego myślenia. Uczy samodzielnie poszukiwać na drodze doświadczalnej odpowiedzi na zadawane przez dziecko pytania, wyrabia u uczniów dążenia do samodzielnego zdobywania wiedzy oraz zdolności do aktywnego poznania świata. Uczy budowy i działania przyrządów oraz prawidłowego posługiwania się nimi.

           Eksperymentowanie sprzyja zastosowaniu poznanej wiedzy w praktyce, uczy cierpliwości i umiejętności pokonywania trudności. Dziecko przeprowadzając doświadczenia uczy się staranności i dokładności w wykonywaniu pomiarów oraz umiejętności notowania spostrzeżeń i wniosków, wdraża się do pracy w zespole i wyrabia krytyczną ocenę własnej pracy. Odpowiednia liczba doświadczeń i ich różnorodność w zakresie treści i formy stanowi zasadniczy warunek przyswajania wiadomości.

           Osiągnięcie złożonych celów jest możliwe tylko przy wykorzystaniu pomocy dydaktycznych dostępnych dla każdego dziecka. Jest to też niezbędny element do indywidualizacji uczenia się i zapewnienia każdemu uczniowi ugruntowania zdobytej wiedzy w praktyce poprzez użycie odpowiednich przyrządów. Na zajęciach dysponujemy  zestawem m. in. do badania wody, gleby pogody czy tak ciekawych iluzji .

lightbox lightbox
lightbox
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )