Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kruszu  

 

Krusze ul. Kryształowa 99A

05-240 Tłuszcz

woj. mazowieckie

Informacje bieżące - rok szkolny 2020/2021

ŚWIĘTO SZKOŁY W KRUSZU

 

16 października w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kruszu

od samego rana panowała świąteczna atmosfera.

W szkole obchodzono Święto Szkoły, które kolejny raz

upamiętniało wybór Karola Wojtyły na papieża.

Jan Paweł II jest od 2003 r. patronem szkoły.

PRZERWA NA CZYTANIE W NASZEJ SZKOLE


 

         W środę 7 października 2020 r. cała społeczność Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kruszu wzięła udział  w biciu rekordu ilości osób czytających na przerwie.

         Wcześniej uczniowie klas II - VIII  wybierali książki, które będą czytać. Nauczyciel – bibliotekarz wraz z wychowawcą kl. 1 i wychowawcą oddziału „0” ustalił STREFY CZYTANIA dla dzieci, które jeszcze nie umieją czytać.

         Uczniowie i pracownicy szkoły czytali w następujących godzinach:

1. przerwa      9.40 - 9.50

2. przerwa  10.35  - 10.55

3. przerwa  12.35 – 12.45

4. przerwa  13.30 – 13.40

5. przerwa  14.25 – 14.35

                  Miejsca do czytania dla kl. II – VIII  znajdowały się na dolnym i górnym korytarzu na dolnym i górnym korytarzu.  STREFY CZYTANIA w sali kl. I oraz oddziale „0”. Młodsi uczniowie słuchali książek  czytanych przez  wychowawczynie oraz koleżanki z kl. VIII – Olgę Szewczyk (Jan Brzechwa „Wiersze dla dzieci” z biblioteki szkolnej), z kl. - Julię Jusińską („Najpiękniejsze wiersze dla dzieci” - własność uczennicy). Społeczność Szkoły z niebywałym entuzjazmem przyjęła wyzwanie. W przyszłym roku na pewno weźmiemy w nim udział.

Ilość osób  biorących udział w biciu rekordu ilości osób czytających

na przerwie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kruszu:

kl. VIII – 9 na 9 wszystkich uczniów – 100%

kl. VII – 14 na 14 wszystkich uczniów – 100%

kl. VI – 9  na 9 wszystkich uczniów – 100%

kl. V - 14 na 14  wszystkich uczniów – 100%

kl. III – 12 na 12 wszystkich uczniów – 100%

kl. II – 12 na 12 wszystkich uczniów – 100%

Pracownicy szkoły:

nauczyciele – 8 na 8 osób pracujących w środę  07.10.2020 – 100%

pracownicy administracji – 1 osoba na 1 – 100%

pracownicy obsługi – 3 na 3 osoby pracujące - – 100%

         Społeczność Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kruszu dziękuje Bibliotece Pedagogicznej Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim możliwość wzięcia udziału

w I Międzynarodowej edycji V Ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w liczbie osób czytających na przerwie pt. Przerwa na czytanie- bicie rekordu w czytaniu na przerwie.

         Wydarzenie odbyło się w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz kampanii społecznej Cała Polska czyta dzieciom.

 

 

 

Energilandia 2020

Narodowe czytanie

"Być jak ona" - konkurs

Już po raz kolejny nasza szkoła postanowiła wziąć udział w ogólnopolskim konkursie „Być jak ona” organizowanym przez Fundację Honor Pomagania Dzieciom. Celem konkursu była popularyzacja postaci Ireny Sendlerowej i zainteresowanie uczniów historią bohaterki, która z narażeniem własnego życia uratowała ponad 2500 dzieci żydowskich. Zadaniem konkursowym było przygotowanie portretu Ireny Sendlerowej oraz opis podjętych przez bohaterkę działań. Po tych zadaniach, każda z klas, które zgłosiły chęć udziału w konkursie: V, VII i VIII wzięły również udział w lekcji poświęconej bohaterce.

Uczennice klasy V: Weronika Kamińska, Julia Gajewska oraz Katarzyna Gajewska zostały docenione przez jury konkursu zdobywając I miejsce, z czego bardzo się cieszymy. Nagrodą dla całej klasy jest zorganizowanie wycieczki, która odbędzie się już w październiku. Dziewczętom serdecznie gratulujemy zajęcia wysokiej pozycji i cieszymy się, że pamięć o cichych bohaterach, takich jak Irena Sendlerowa trwa w sercach naszej młodzieży i jest przez nią wysoko ceniona.

 

foto>>>

AKCJA „SPRZĄTANIE ŚWIATA” W SZKOLE W KRUSZU

lightbox

 

     W dniu 17 września uczniowie  Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w  Kruszu wzięli udział w kolejnej już 27 akcji „Sprzątanie Świata”. Akcja "Sprzątanie świata - Polska" to są proste działania ! Tegoroczna Akcja niewątpliwie jednak różniła się od poprzednich edycji z powodu pandemii Covid-19,  ale nie zapomnieliśmy, że Ziemia to nasz wspólny Dom. To my musimy o niego zadbać! Tegoroczna akcja Sprzątania świata przebiegała pod hasłem „Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję”. Poprzez gazetkę szkolną zachęciliśmy i motywowaliśmy uczniów do rezygnacji z plastiku tam, gdzie jest to możliwe; do jego redukcji z życia codziennego tam, gdzie są możliwe inne, bardziej ekologiczne rozwiązania i do prawidłowej, odpowiedzialnej segregacji plastiku w szkole, jak również w gospodarstwach domowych.

    Akcję rozpoczęto od pogadanki tematycznej dotyczącej ochrony środowiska oraz zasad bezpieczeństwa również w dobie pandemii, jak również podczas zbierania śmieci wokół szkoły, na placu zabaw czy boisku szkolnym. Następnie wszyscy uczniowie  wyposażeni w wiedzę, worki i rękawiczki jednorazowe podzieleni na klasy przystąpili do pracy z wielką radością oraz z wielkim zapałem.  Zebranie śmieci zmieściły się w jednym worku. Sądzimy, że to dobry znak, bo niewiele uczniowie naśmiecili, czyli świadomość ekologiczna i odpowiedzialność za środowisko naturalne jest właściwe.

     Udział dzieci w tym projekcie przyczynił się do podniesienia wiedzy i świadomości ekologicznej, zainspirował do podejmowania coraz to nowych wyzwań w tym kierunku oraz zachęcił do dalszych działań na rzecz ochrony środowiska.

 foto>>>

 

Danuta Rakowska

Wybory Samorządu Uczniowskiego 2020

Dnia 17.09.2020r. w naszej szkole odbyły się demokratyczne wybory do Samorządu Uczniowskiego. Jest to dla całej społeczności szkolnej bardzo ważne wydarzenie, w którym uczniowie świadomie dokonują wyboru swoich przedstawicieli. Wybory SU poprzedziła kampania. Kandydaci przygotowali plakaty wyborcze, w których umieścili swoje pomysły i propozycje. Głosowanie było tajne, każdy uczeń mógł oddać jeden głos na specjalnie wydrukowanych kartach.

Po przeliczeniu wszystkich oddanych głosów przez powołaną specjalnie na tę okazję Komisję Wyborczą wyłoniono następujące osoby do Zarządu SU:

 

ZARZĄD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

 

RADA STARSZYCH:

Przewodniczący: Olga Szewczyk kl. VIII

Członek rady: Emilia Rakowska kl. VII

Członek rady: Szczepański Piotr kl. VI

 

RADA MŁODSZYCH:

Przewodniczący: Matylda Chorążewicz kl. II

Członek rady: Malwina Rakowska kl. III

Członek rady: Lena Klimkiewicz kl. II

 

Wszystkim kandydatom dziękujemy za udział, a głosującym za wysoką frekwencję.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz szkoły oraz jej społeczności.

 

 

foto>>>

"TRZYMAJ FORMĘ"
  W ramach programu "Trzymaj formę" klasa 6 realizowała projekt "Zdrowy talerz". Uczniowie wyszukali niezbędne  informacje na temat prawidłowego, zbilansowanego odżywiania i przedstawili je w formie graficznej.
Zimowy Narodowy

Harmonogram biegów - rok szkolny 2019/2020

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )