Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kruszu  

 

Krusze ul. Kryształowa 99A

05-240 Tłuszcz

woj. mazowieckie

Obchody Dnia Bezpiecznego Internetu 2021

 

      Internet jest obecny stale w życiu dzieci i dorosłych. Korzystamy z niego, wykorzystując    z różnego rodzaju urządzenia. Daje nam  on wiele możliwości. Za jego pomocą możemy np.: kontaktować się z innymi, rozwijać swoje zainteresowania, uczyć się, czy też relaksować.

 

  - Jak więc należy zachowywać się w Internecie, jak korzystać z niego mądrze, tak by nie wpaść w internetowe tarapaty?

 

    Zawsze staramy się dbać o sieciowe bezpieczeństwo naszych uczniów i dlatego  w naszej szkole zrealizowaliśmy w klasach I – III projekt edukacyjny „Dzień Bezpiecznego Internetu”. W ramach naszych działań powstała gazetka ukazująca kwestie bezpieczeństwa w sieci,  kultury korzystania z zasobów internetowych oraz sieciowych zachowań. Staramy się pokazać różne aspekty zagrożeń internetowych. Często dzięki temu udaje się nam zapobiec różnym trudnym dla uczniów sytuacjom związanych z wirusami, cyberprzemocą, hejtem, stalkingiem, wszelkimi homofobiami, itp. W ramach naszego przedsięwzięcia podjęliśmy jeszcze szereg innych działań, mających na celu przypomnienie uczniom istotnych kwestii dotyczących bezpieczeństwa w Sieci oraz zagrożeń jakie niesie niewłaściwe korzystanie z zasobów sieciowych. Wychowawcy we wszystkich klasach na zajęciach komputerowych poruszali tematykę bezpiecznego korzystania z Internetu. Przeprowadzili też pogadanki na temat zagrożeń  w Internecie. Następnie uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną „Zagrożenia w świeci” zwracającą uwagę na niebezpieczeństwa związane z korzystaniem  Internetu.  Uczniowie klasy I dodatkowo w ramach Akademii Bezpiecznego Puchatka napisali Ogólnopolski Test Bezpieczeństwa, test ten odbył się w pracowni komputerowej i był przeprowadzony online.

       Podjęte  działania w ramach naszego projektu „Dzień Bezpiecznego Internetu”  mamy nadzieję, że  przypomniały uczniom istotne kwestie dotyczących bezpieczeństwa w Sieci oraz zagrożeń jakie niesie niewłaściwe korzystanie z zasobów sieciowych. Podjęte działania na rzecz ochrony uczniów będziemy kontynuowali podczas naszej szkolnej pracy .

 

Danuta Rakowska

 

 

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )